Počet záznamů: 1  

Divadlo - náboženství - svět

 1. 1.
  0368806 - FLÚ 2012 CZ cze M - Část monografie knihy
  Vršecká-Kvízová, Kateřina
  Dramatické versus liturgické prvky v rubrikách latinského velikonočního dramatu.
  [Dramatic versus Liturgical Elements in the Rubrics of the Latin Easter Drama.]
  Divadlo - náboženství - svět. Praha, 2007, s. 7-35
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: medieval drama * liturgy * rubrics
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zaměřuje na rubriku (latinskou scénickou poznámku) středověkého velikonočního dramatu, kterou její autorka podrobuje analýze z hlediska prolínání dramatických (divadelních) a liturgických (obřadních) prvků. Oba tyto aspekty, jimiž se vyznačovalo veškeré liturgické drama, sleduje v rámci hlavních složek zachycovaných v rubrikách (označení mluvčího, kostýmy a rekvizity, pohybové jednání, gestikulace. Největší pozornost je věnována pohybové složce zachycené v rubrikách, tj. liturgickým gestům rituálního původu na jedné straně, a dramatickým, na liturgii nezávislým gestům, vyplývajícím z vlastní dramatické akce postav na straně druhé. Přestože stopy liturgie a obřadu jsou patrné ve větší či menší míře ve většině složek vedlejšího textu velikonočních slavností i her, mnohé rubriky již reflektují prvky divadla, napodobování a dramatické prezentace, jež z hlavního textu vyplývat vždy nemusí.

  The study is concerned with the rubrics (Latin stage directions) of the medieval Easter drama, analysing them with respect to the mingling of dramatic (theatrical) and liturgical (ceremonial) elements. Both aspects, which were characteristic for all forms of liturgical drama, are examined in view of the main components of the rubrics (identification of the speaker, costumes and props, motion, gesticulation). The main focus is put on the movements and gestures given in the rubrics, i.e. liturgic gestures with a ritual origin on the one hand, nd, on the other hand, dramatic gestures independent from the liturgy, which stem from the dramatic action of the characters. Although traces of liturgy and ritual are evident to a higher or lesser degree in most components of the subsidiary texts of the Easter ceremonies and plays, many of the rubrics already reflect theatrical elements such as imitation and dramatic presentation, which are not necessarily implied in the main text.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203048
   
Počet záznamů: 1