Počet záznamů: 1  

Ad honorem Eva Stehlíková

 1. 1.
  0368803 - FLÚ 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vršecká-Kvízová, Kateřina
  Poznámka o Evě ze starofrancouzské Jeu d'Adam.
  [A Note on Eve from the old-French Jeu d'Adam.]
  Ad honorem Eva Stehlíková. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2011 - (Šípová, P.; Spívalová, M.; Jiřík, J.), s. 489-496. ISBN 978-80-260-0126-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Eve * medieval drama * old French
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek se zamýšlí nad postavou biblické Evy ze známého francouzského středověkého mystéria Jeu d´ Adam (Hra o Adamovi), napsaného v anglo-normanském jazyce v 12. století. V úvodu autorka podává krátký přehled o postavení Evy ve středověkém dramatu obecně. Následně se zaměřuje na interpretaci starofrancouzské Evy z Jeu d´Adam, která je bezpochyby nejpozoruhodnějším a ojedinělým zpodobením této postavy v kontextu evropského dramatu. Eva se jeví coby psychologicky nejzajímavější, mnohovrstevnatá postava celé hry. Autorka sleduje některé Eviny stránky na základě jejího vztahu k ostatním dramatickým postavám (Adam, Bůh, Ďáběl představovaný Hadem) a s ohledem na její celkovou roli ve hře.

  The article deals with the figure of biblical Eve from the well known French medieval mystery drama Jeu d´Adam (The Play of Adam) written in Anglo-Norman in 12-th century. In the introduction the author gives a brief overview of the apearance of Eve in the medieval drama in general Subsequently the author focuses on the interpretation of the old French Eve in Jeu d´Adam who is definitely the most remarkable and unique picture of the dramatic figure in the context of European drama. Here Eve appears to be the most interesting, multi-faceted figure of the whole play. The article further discusses several aspects of Eve on the basis of her relation to other drama characters (Adam, God and Devil represented by Serpent) with regard to her general role in the play.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203045
   
Počet záznamů: 1