Počet záznamů: 1  

Meziválečná ruská emigrace a SLÚ

 1. 1.
  0503857 - SLÚ 2020 CZ cze O - Ostatní výsledky
  Hašková, Dana
  Meziválečná ruská emigrace a SLÚ.
  [Russian Emigration in Interwar Czechoslovakia and ISS.]
  2019
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: interwar Czechoslovakia * Institut of Slavonic Studies * Russian emigration
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Specific literatures
  http://www.vedakolemnas.cz/sys/galerie-download/VKN_89_web.pdf?0.8182935584950896

  Do začátku druhé světové války se členySlovanského ústavu stalo celkem 54 vědců z řad ruské a ukrajinské emigrace. Od r. 1993 probíhá v ústavu výzkum dějin ruské emigrace v meziválečném Československu.Vydané odborné publikace i výstavy, určené široké veřejnosti, významně přispěly k rozvoji zkoumaného oboru v České republice.

  By the beginning of the Second World War, 54 scientists from the Russian and Ukrainian emigration became members of the ISS. Since 1993, the institute has been researching the history of Russian emigration in interwar Czechoslovakia.Published scientific publications and exhibitions, intended for the general public, have significantly contributed to the development of the field in question in the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295733
   
Počet záznamů: 1