Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín

Kratochvíl Petr
, ISBN: 978-80-88283-18-8